๒๕๖๓  สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ

  • Facebook
  • Instagram

NORTHERN HANDICRAFTS MANUFACTURERS AND EXPORTERS ASSOCIATION

สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ

เกี่ยวกับสมาคม

เรื่องราว

สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมของภาคเหนือ13 แห่งเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าในด้านหัตถกรรมในภาคเหนือของประเทศไทยจากกลุ่มเล็กๆ ก็ได้เติบโตขึ้นเรื่อยมา จนกระทั่งปี 1994 กลุ่มผู้ผลิตนี้ก็ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบของสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกหัตถกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางของภาคเหนือ และรวมไปถึงบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในด้านการบริการที่มารวมตัวกันในการที่จะส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าหัตถกรรม และช่วยวิเคราะห์วิจัยด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์อีกด้วย จำนวนสมาชิกในองค์กรถึง 250สมาชิก (และยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ) รวมไปถึงการผลิตสินค้าที่มีหลากหลายรูปแบบ สมาคมแห่งนี้เป็นที่รู้จัก และประสานงานด้านกิจกรรมจากกลุ่มองค์กรมากมายทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน