ศ. 24 ก.ค. | Teleconference

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเจรจาจุบคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (L.O.V.E.)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเจรจาจุบคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (L.O.V.E.)

เวลาและสถานที่

24 ก.ค. 2563 14:00 – 16:00
Teleconference

แชร์อีเวนท์นี้