ค้นหา
  • NOHMEX

สารแสดงความห่วงใยต่อสมาชิกสมาคมในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้ได้แพร่ระบาดในประเทศไทย และหลายประเทศทั่วโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดมีการเพิ่มระดับที่สูงขึ้น โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นวงกว้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วน ทางสมาคมสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ ยังคงติดตาม ประสานงานโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่านมีโอกาสทางธุรกิจในอนาคต และสมาคมจะพยายามช่วยเหลือทุกท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ หากมีความจำเป็นต้องเข้ามาติดต่อใช้บริการ สมาคมฯขอให้เป็นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น หากเป็นการใช้บริการหรือติดต่อสอบถามทั่วไป ขอแนะนำให้ใช้บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ (Facebook/Line) หรือช่องทาง Email : nohmex@nohmex.com หรือโทรศัพท์ 053 818 488, 081 5300 953

ซึ่งจะปลอดภัยต่อตัวท่านมากที่สุด

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง เฝ้าสังเกตอาการของตนเองอยู่เสมอ และเมื่อมีอาการสุ่มเสี่ยงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และไม่ควรเดินทางไปต่างประเทศ หรือไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านแออัดในช่วงเวลานี้ และขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปอย่างรวดเร็ว หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ สมาคมฯจะแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเป็นลำดับต่อไป

ดู 640 ครั้ง0 ความคิดเห็น