ค้นหา
  • NOHMEX

กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation Product)

“📢 เปิดรับสมัครสำหรับกิจกรรมดีๆ จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


📍ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation Product) และ


📍 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการเปิดตัวโครงการ และสัมมนาในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดเป้าหมาย


ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิเช่น

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

• การเป็นเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังระดับประเทศ

• การศึกษาดูงาน success case


🔺 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 5 มีนาคม 2564 งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!

🔺 สนใจสมัครสแกน QR Code หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ แล้วสมัครได้เลย https://forms.gle/xz6MiJNJsRtMbGhb7

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 080-8588393 ,084-6099632 หรือ cmcreativeinno@gmail.com