ค้นหา
  • NOHMEX

คอสเพลย์กับโอกาสในการเชื่อมโยงทางการตลาดอย่างยั่งยืน

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ คอสเพลย์กับโอกาสในการเชื่อมโยงทางการตลาดอย่างยั่งยืน **ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย**


การอบรมเชิงปฏิบัติการ คอสเพลย์กับโอกาสในการเชื่อมโยงทางการตลาดอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ BCG Fashion Lifestyleภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องทองกวาว 2 ชั้น 2 UNISERV Chiang Mai University เวลา 9.00 - 16.00 u.

ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การเสวนาคอสเพลย์กับโอกาสในการเชื่อมโยงทางการตลาด Cosplay Workshop & Photography Guide สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยกิจกรรมดังกล่าง เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับคอสเพลย์ ได้แก่

ต้นน้ำ

-โฟมยาง

-ผ้าชนิดต่างๆ

-ร้านเซตวิกผม

-รับจ้างแต่งหน้า

-ธุรกิจเครื่องสำอาง

-วัสดุอื่นๆ

กลางน้ำ

-ร้านตัดชุดและแกะแบบ

-ร้านทำอุปกรณ์เสริม

-ประกวดคอสเพลย์

-ออกงานในฐานะคอสเพลย์แขกรับเชิญ

ปลายน้ำ

-คอสเพลย์เยอร์

-ออกงานอีเวนต์