ค้นหา
  • NOHMEX

“New Network New Normal” business matching forum 2020


สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้เปิดตัวงาน

“New Network New Normal” business matching forum 2020

กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น .- 14.00 น. ที่ผ่านมา

ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ภายใต้กิจกรรมสร้างเวทีเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพ

และการแพทย์ หาคู่ค้ารายใหม่ และแลกเปลี่ยนแรงงาน

โครงการโอบอุ้มธุรกิจสุขภาพ

และการแพทย์ กระตุ้นเศรษฐกิจ พิชิต COVID-19

โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้มีโอกาสในการพูดคุย เจรจาธุรกิจ และเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้สนใจ เน้นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่มสินค้าหัตถกรรมของตกแต่ง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอด พัฒนา ยกระดับ และแก้ไขปัญหาธุรกิจ หลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย อาธิ การเสวนา การบอกเล่าประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการ การจับคู่ธุรกิจ การออกบูธแสดงสินค้าของร้านค้าต่างๆมากมาย มีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคับคั่ง โดยงานนี้ คุณมรกต ยศธำรง นายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ ได้รับเกียรติจากสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ขอบคุณภาพจาก เพจ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่