ค้นหา
  • NOHMEX

STYLE Bangkok 2020ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020


ตามที่กรมฯ กำหนดจัดงานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม 2563 ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2563

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และสมาคมผู้ผลิตละผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ เป็นตัวแทนรับสมัครผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม 2563

ในการนี้ สมาคมผู้ผลิตละผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ ขอนำส่งใบสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม 2563 (เอกสารตามไฟล์แนบ) ทั้งนี้ผู้สมัครโปรดศึกษาเงื่อนไข ข้อตกลง และข้อปฏิบัติในการสมัครเข้าร่วมงานให้ละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2563 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 – วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
กำหนดการ


ระยะเวลา : วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 – วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

วันเจรจาธุรกิจ : 21 – 23 ตุลาคม 2563 (10.00-18.00 น.)


วันประชาชนทั่วไป : 24 – 25 ตุลาคม 2563 (10.00-21.00 น.)


วันก่อสร้าง / ตกแต่งคูหา : วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 – วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
สถานที่จัดงาน


ณ ฮอลล์ 98 – 105 ศูนย นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (พื้นที่ประมาณ 47,000 ตารางเมตร)
ในการนี้ สมาคมผู้ผลิตละผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ ขอนำส่งใบสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม 2562 (เอกสารตามไฟล์แนบ) ทั้งนี้ผู้สมัครโปรดศึกษาเงื่อนไข ข้อตกลง และข้อปฏิบัติในการสมัครเข้าร่วมงานให้ละเอียด


ระยะเวลาการรับสมัคร

ปิดรับสมัครรอบแรก วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ปิดรับสมัครรอบสุดท้าย วันที่ 30 มิถุนายน 2563


อัตราค่าเข้าร่วมงาน

1. อัตราค่าเข้าร่วมงานพิเศษ : (กรณีสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)